Rechtspraak herkenning

Rechtbanken moeten steeds vaker de geluidsopnamen in de rechtszaal volledig  uit schrijven hetgeen tot een forse vermeerdering van de werklast leidt. Bovendien  is het zo dat opnamen niet geïndexeerd zijn waardoor ze niet doorzoekbaar zijn. Automatische spraakherkenning lijkt hier de oplossing, maar helaas is 100% correcte herkenning nog niet mogelijk. Wel is voor de vaste sprekers met de nodige tuning 90% haalbaar. Omdat de opnamen toch dikwijls volledig worden uitgeschreven is het transcript meestal beschikbaar.

Oplijning van het transcript met de geluidsopnamen zorgt ervoor dat van ieder woord precies bekend is wanneer het werd uitgesproken. Daardoor kan in de tekst gezocht worden en kunnen de gevonden fragmenten met een muisklik beluisterd worden. Om het zoeken te verbeteren wordt taaltechnologie ingezet zodat foutgetypte zoekwoorden(feits ipv fiets) of “verkeerd” gekozen woorden (fiets ipv rijwiel) toch het gewenste zoekresultaat kunnen geven. Ook zal een gesproken samenvatting gemaakt worden waarmee een luisteraar die alleen de meest relevante audiofragmenten beluisterd snel een idee van het geheel kan krijgen