Anonimiseren of Pseudonimiseren

 

Door het internet wordt de samenleving steeds opener en de roep om transparantie steeds groter. Dit staat in schril contrast met de wet op de privacy, hoe bescherm je persoonsgegevens, hoe ga je om met privacy beleid? Het beschikbaar stellen van geanonimiseerde documenten is een goede optie maar is tijdrovend. Zou het dan niet makkelijk zijn als anaonimiseren van teksten automatisch kan?

Hoe werkt anonimiseren of pseudonimiseren?

Vanuit de juridische sector is deze vraag bij Carp Technologies terecht gekomen en is de Carp Anonimiser applicatie ontwikkeld. De grondslag voor het anonimiseren  ligt in de mogelijkheid om rollen die personen spelen binnen een tekst te herkennen. Met de Anonimiseren of Pseudonimiseren toepassing is het mogelijk om in juridische teksten persoonsgegevens van natuurlijke personen zoals getuigen, verdachten en slachtoffers geautomatiseerd te herkennen. Ondanks verschillende  schrijfwijzen van personen wordt de rol herkend, zoals bij de verdachte “Remi”, “Remi Gorkinck” en “W. Remi Gorkinck”. Vervolgens kunnen deze persoonsgegevens geanonimiseerd worden door deze te vervangen door neutrale aanduidingen als “verdachte” en “getuige”. Ook is het mogelijk om met 1 klik op de knop de persoonsgegevens geautomatiseerd te vervangen door een pseudoniem of door de specifieke initialen van de natuurlijke persoon, zogenaamd  pseudonimiseren. Groot voordeel is de leesbaarheid van de tekst.

 

Voordelen

 

  •     Hogere mate van efficiëntie en betrouwbaarheid.
  •     Grote hoeveelheden tekst kunnen snel geanonimiseerd worden.
  •     Grote efficiencywinst mogelijk (tot zelfs 80%).
  •     Lagere kosten in vergelijking met handmatig anonimiseren.
  •     Ook aan te passen voor andere sectoren zoals gezondheidszorg, CV’s voor sollicitaties etc.

 

Meer informatie?

Download de Brochure, lees de SOAP Service documentatie of neem contact op als u meer wilt weten over anonimiseren/pseudonimiseren of over een combinatie met één van onze andere producten: